پرس سینه دستگاه (Machine Bench Press)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: سینه

ابزار: دستگاه

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  1. روی نیمکت دستگاه بنشینید. و دستگیره‌های دستگاه را بگیرید.
  2. دستگیره‌ها را تا زمانی که دست‌تان باز شود به آرامی به جلو هل بدهید.
  3. بعد از باز شدن آرام به حالت اول برگردانید.


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.