پروانه با دستگاه (Butterfly)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (2 رای)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: سینه

ابزار: دستگاه

سطح: مبتدی

دستورالعمل

  • روی دستگاه پروانه نشسته و دستگیره‌ها را نسبت به بدن خود تنظیم می‌کنیم.
  • با منقبض کردن عضله سینه دست‌ها را به سمت داخل بیاورید، مکث کرده و به نقطه شروع بازگردانید


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.