پشت بازو دیپ پارالل دستگاه (Dip Machine)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت بازو

ابزار: دستگاه

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  1. روی نیمکت بنشینید.
  2. دستگیره‌های دستگاه را گرفته و دسته را تا راست شدن آرنج ها پایین بیاورید.
  3. به آرامی و با تمرکز کامل دست ها را به جای اول بیاورید.

 پشت بازو دیپ پارالل دستگاه


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.