پشت بازو نشسته با هالتر (Seated Overhead Barbell Triceps Extension)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت بازو

ابزار: هالتر

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  1. در حالت نشسته هالتری را بالای سر، در دست بگیرید به طوری که بازوها صاف باشند.
  2. با خم کردن آرنج‌ها وزنه را از پشت سر پایین بیارید.
  3. در بخش پایین مکث کرده و سپس با انقباض پشت بازوها سعی کنید هالتر را به وضعیت شروع بازگردانید.

پشت بازو نشسته با هالتر


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.