پشت بازو هالتر خوابیده دست جمع (Lying Close-Grip Barbell Triceps Press To Chin)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت بازو

ابزار: هالتر

سطح: متوسط

تشریح حرکت:

  1. روی میز پرس دراز کشیده، هالتر را در دست گرفته و فاصله دست‌ها را از هم بین ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر نگه دارید.
  2. هالتر را از بالاترین نقطه و با خم کردن آرنج به سمت پیشانی پایین بیاورید و سپس دوباره در همان مسیر به بالا برگردانید.

پشت بازو هالتر خوابیده


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.