پشت پا ماشین خوابیده (Lying Leg Curls)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (1 رای)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پا

ابزار: دستگاه

سطح: مبتدی

این حرکت با نام (Lying Hamstrings Curl)  نیز شناخته می‌شود.

تشریح حرکت:

  • بر روی دستگاه پشت پا دراز بکشید، مچ پاهایتان را زیر بالشتک های دستگاه قرار دهید.
  • زانوها را در دست خارج از لبه میز نگه دارید.
  • برای ثبات بهتر، دست‌هایتان را محکم به لبه های میز یا دستگیره‌ها بگیرید.

پشت پا ماشین خوابیده


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.