زیر بغل پلاور دمبل

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (2 رای)

Loading...

تشریح حرکت:

  1. دمبل را مطابق شکل در دست می‌گیریم و به طرف پشت سر آرام آرام هدایت می‌کنیم.
  2. تا جایی پایین می‌آییم که دمبل و دست ها با سر و بدن به موازات باشند.
  3. در موقع پایین بردن دست‌ها و دمبل پایین تنه را به طرف پایین بکشیم و در بالا آمدن دمبل آن‌ها را به سمت بالا بیاوریم.

زیر بغل پلاور دمبل


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.