سرشانه نشر جانب دمبل (Side Lateral Raise)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف:  سرشانه

ابزار: دمبل

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  1. در حالی که عمودی ایستاده‌اید دمبل‌ها را در راستای ران تان نگه دارید.
  2. بازوهایتان را در کنارتان به صورت کمانی بلند کنید تا دمبل‌ها به سطح شانه برسد.
  3. به آرامی دمبل‌ها را تا مفصل ران پایین بیاورید.

سرشانه نشر جانب دمبل


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.