لانگز با هالتر (Barbell Lunge)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پا

ابزار: هالتر

سطح: متوسط

تشریح حرکت:

  1. زیر هالتر بروید و آن را به نحوی روی شانه خود قرار دهید که بر روی قسمت بالایی سرشانه قرار گیرد.
  2. هالتر را از روی پایه بلند کنید و از تکیه گاه چند قدمی فاصله بگیرید.
  3. پای مخالف را یک قدم جلو بگذارید.
  4. با خم کردن زانوها به آرامی رو به جلو بیاید. دقت کنید در طول انجام حرکت سر به سمت بالا و کمر کاملاَ صاف و سینه رو به جلو متمایل باشد.
  5. پس از رسیدن به پایین ترین نقطه حرکت به آرامی به نقطه آغاز حرکت باز گردید.

 


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.