پشت بازو دمبل تک نشسته (Dumbbell Seated One-Arm Triceps Extension)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت بازو

ابزار: دمبل

سطح: متوسط

تشریح حرکت:

  1. در وضعیتی نشسته با یکی از دست‌ها دمبلی بگیرید و آن را مستقیم بالای سر ببرید.
  2. آرنج دست را در حال تمرین ثابت نگه دارید و در آن حالت دمبل را از پشت سر پایین ببرید تا پشت بازو به کشش کامل برسد.
  3. آنجا لحظه‌ای توقف کنید سپس دمبل را به موقعیت شروع باز گردانید.

پشت بازو دمبل تک نشسته


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.