پشت بازو کیک بک با دمبل (Standing Bent-Over One-Arm Dumbbell Triceps Extension)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: پشت بازو

ابزار: دمبل

سطح: مبتدی

این حرکت با نام (Dumbbell Kickbacks) نیز شناخته می‌شود.

تشریح حرکت:

  1. به سمت جلو خم شده به صورتی که ساعد شما عمود بر زمین باشد.
  2. با باز کردن مفصل آرنج خود دمبل را تا جایی که می‌توانید بالا ببرید.

پشت بازو کیک بک با دمبل


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.