چرخش داخلی بازو دمبل (Dumbbell Internal Rotation)

بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی (تنها با یک کلیک رای دهید)

Loading...

نوع: قدرتی

ماهیچه هدف: سرشانه

ابزار: دمبل

سطح: مبتدی

تشریح حرکت:

  1. به صورت طاق باز روی سطح صندلی ورزشی دراز بکشید. آرنج‌تان را طوری نگه دارید که باصندلی تماس پیدا کند. دمبل را در دست‌تان بگیرید.
  2. آرنج‌تان را ثابت نگه دارید، دست‌تان به صورت کمانی به داخل حرکت دهید تا زمانی که دمبل با میز موازی شود.
  3. به آرامی دست‌تان را به حالت اولیه برگردانید.

چرخش داخلی بازو دمبل


حرکات تمرینی و بدنسازی می‌بایست همراه با یک برنامه تمرین و زیرنظر مربی انجام شود.
مسئولیت انجام صحیح حرکات به عهده ورزشکار بوده و تن ورز تنها جهت کمک به ورزشکاران عزیز، محتوا را تولید یا ترجمه کرده و مسئولیتی در قبال انجام صحیح حرکات و یا آسیب‌های احتمالی ندارد.
هم‌چنین در صورت تمایل به دریافت یک برنامه تمرین علمی و زیرنظر مربیان، می‌توانید وارد صفحه دریافت برنامه بدنسازی و رژیم غذایی شوید.